Een goed begin is het halve werk

Begeleiding Project Start Up

Voorkom gedoe in je project door in een gedegen voorbereiding te investeren. Laat ons jouw Project Start Up (PSU) begeleiden en zorg zo voor commitment, betrokkenheid en een gedragen projectplan.

Onze aanpak
De PSU is een zeer wezenlijk onderdeel in het projectmanagementproces. Een goed uitgevoerde PSU voorkomt veel problemen in de latere fasen van een project. De PSU blijkt daarnaast een uitstekend hulpmiddel te zijn om draagvlak en commitment te creëren voor een project. De PSU levert niet alleen een goed onderbouwd projectplan op maar draagt tevens in hoge mate bij aan de ontwikkeling van het projectteam. De Project Start Up wordt door ons met de projectleider voorbereid tijdens een intakegesprek waarin we de volgende zaken bespreken: de projectopdracht, de PSU deelnemers, de rolverdeling en het programma voor de PSU. Normaliter worden tijdens een PSU de volgende onderwerpen behandeld:

 • introductie van het project;
 • commitmenttoets;
 • collectieve intake met de opdrachtgever;
 • opstellen projectdefinitie;
 • structureren van het project en verdelen van de taken;
 • maken van de projectplanning;
 • uitvoeren van de krachtenveldanalyse;
 • uitvoeren van de risico-analyse;
 • opstellen van het kwaliteitsplan;
 • bespreken projectorganisatie;
 • maken projectbegroting;
 • maken werkafspraken voor de eerste periode;
 • voorbereiding van de presentatie aan de opdrachtgever;
 • presentatie aan de opdrachtgever.

Tijdens de PSU, die door ons zowel fysiek als geheel online kan worden verzorgd, bewaakt de projectleider de inhoudelijke kant van het project. Onze procesbegeleider legt de verschillende programmaonderdelen uit, bewaakt de uitvoering ervan en leidt het overleg tussen de deelnemers in goede banen. 

Spreekt een Project Start Up je aan? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.