Twee weten meer dan één

Projectcoachting

Heb je behoefte aan een ervaren projectmanager als sparringpartner bij het voorbereiden, starten, uitvoeren, tussentijds evalueren of het afronden van een project? Is er bij de projectuitvoering behoefte aan een onafhankelijk procesbegeleider? Zijn er binnen het projectteam "spanningen" die een optimaal resultaat in de weg staan? Wellicht kunnen wij als projectcoach uitkomst bieden.

Onze aanpak
Projectcoaching is maatwerk. In principe kunnen wij in elke fase van een project worden ingeschakeld. Wij hechten overigens aan het motto "een goed begin is het halve werk". Ons in een vroegtijdig stadium van een project inschakelen kan veel gedoe gedurende het project en aan het eind, bij het opleveren van het projectresultaat, voorkomen. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van Project Start Ups, een meerdaagse bijeenkomst waarin we met het hele team en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een stevig en gedragen fundament voor het project neerzetten. Ook na de Project Start Up zijn wij inzetbaar bij het toetsen van het projectplan, het (tussentijds) evalueren van het project, het begeleiden van teamontwikkelingsprocessen, het oplossen van conflicten tussen stake-holders en het coachen van opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders en projectteamleden.

Geïnteresseerd? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.