Je moet niet alles geloven wat je denkt. Ook niet over jezelf.

Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma

Een man vond een adelaarsei en legde dat in het nest van een boerenkip. Het adelaarsjong kwam gelijk uit met de kuikens en groeide samen met hen op. De adelaar deed zijn hele leven wat de kuikens deden. Hij krabde de aarde, tokte en kakelde, sloeg met zijn vleugels en wist zich zo een stukje van de grond te verheffen. Op zijn oude dag zag hij een prachtige vogel met majestueuze gratie hoog in de lucht vliegen. De adelaar keek vol ontzag omhoog en vroeg: ‘Wie is dat?’ ‘Dat is de adelaar, de koning van de vogels’, zei zijn buurman. ‘Zijn rijk is hoog in de lucht. Wij zijn kippen en horen op de grond. ’De adelaar leefde verder en stierf als een kip. Hij meende immers die kip te zijn.

Inleiding
De mensen met wie je werkt en leeft hebben beelden van je. Jij hebt een beeld van jezelf, maakt beelden van anderen en denkt dingen over de relatie tussen jou en je omgeving. Maar hoe zit het nu echt? In welke mate worden je kwaliteiten daadwerkelijk benut? In welke mate leef jij in overeenstemming met jouw potentieel? Kom daar achter tijdens ons Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma en vergroot zo je invloed.

Onze aanpak
Tijdens dit programma faciliteren wij een intensief veranderproces waarin het vergroten van jouw inzicht in jezelf en je functioneren in relatie tot anderen, centraal staat. Onder leiding van de procesbegeleiders onderzoek je aan de hand van een breed scala aan technieken, modellen en oefeningen je eigen beelden en oordelen en die van je medecursisten om zo uiteindelijk te komen tot waarneembare gedragsverandering. Een belangrijk kenmerk van ons Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma, dat bestaat uit een individueel intakegesprek, een tweedaagse startbijeenkomst en vier vervolgbijeenkomsten van een dag, is dat theorie en praktijk hand in hand gaan. Je komt tot nieuwe inzichten en brengt deze snel in praktijk. Je ervaringen wissel je uit met je medecursisten en de procesbegeleiders tijdens de vervolgbijeenkomsten. Tijdens het programma krijg je veel tips en adviezen aangereikt die direct kunnen worden toegepast in je werk- of privésituatie. De procesbegeleiders ondersteunen je bij het herkennen en doorbreken van door jou ongewenste (gedrags)patronen. De inhoud van het programma wordt afgestemd op jouw leerbehoefte en die van je mede-cursisten. Individuele aandacht is gewaarborgd omdat met een kleine groep wordt gewerkt. De bijzondere en professionele aanpak helpt je over drempels heen te stappen en stimuleert je het beste uit jezelf en uit anderen te halen.

Heb je interesse in ons Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.