Twee weten meer dan één

Individuele coaching

Loop je vast op je werk of privé? Draai je in kringetjes rond of heb je moeite met het maken van de juiste keuzes? Ga aan de slag met je eigen ontwikkeling en laat je verrassen en inspireren door ons coachingstraject.

Inleiding
Een autonoom mens staat in verbinding met zichzelf en is op grond daarvan in staat om echte interactie met de ander aan te gaan, situaties beter te begrijpen en krachtiger, effectiever en creatiever op te treden. Bij veel mensen bestaat de behoefte om zowel op het werk als privé te komen tot meer autonomie en authenticiteit. Ons coachingstraject stelt hen in staat om hier met één van onze coaches actief aan te gaan werken. Wij geloven niet in het aanleren van trucjes. Hoewel deze op de korte termijn effect kunnen sorteren zijn zij op lange termijn ineffectief. In ons individueel coachingstraject faciliteren wij een veranderproces waarin het vergroten van het inzicht in jezelf en jouw functioneren in relatie tot anderen centraal staat. Tijdens de gesprekken die sterk praktijkgericht zijn, kom je niet alleen tot nieuwe inzichten maar krijg je ook tips/adviezen aangereikt die direkt kunnen worden toegepast in je eigen werk- of privésituatie.

Onze aanpak
Een coachingstraject is maatwerk. De aard en inhoud van het traject zijn afhankelijk van jouw leerbehoefte. Tijdens het eerste gesprek tussen jou en de coach zal deze behoefte nader worden onderzocht. De noodzakelijke duur van een coachingstraject is afhankelijk van de aard van je vraag en het tempo waarin je in staat bent de ontstane inzichten op effectieve wijze te integreren in jouw werk- en privéleven. Het aantal gesprekken wordt dan ook in onderling overleg bepaald. De gesprekken duren steeds anderhalf tot twee uur en vinden ongeveer eens per maand plaats op een in onderling overleg te bepalen locatie of via MS Teams.

Heb je interesse in individuele coaching? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.