Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Begeleiding tussentijdse programma- of projectevaluatie

Hoe goed een programma of project ook is voorbereid, door veranderende omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om met het team even pas op de plaats te maken om zo gezamenlijk met een adequaat antwoord op de ontwikkelingen in de omgeving of binnen het team te kunnen komen. Een tussentijdse programma- of projectevaluatie biedt de gelegenheid om met het team vast te stellen welke concrete oplossingen er zijn voor de knelpunten die worden ervaren bij het managen van het programma of project. Het team kan daardoor vaak na de evaluatie weer met nieuwe energie verder.

Onze aanpak
Een tussentijdse programma- of projectevaluatie gaat over het behouden van hetgeen goed gaat en het verbeteren van datgene wat mogelijk is. Om tot een efficiënte en effectieve evaluatiebijeenkomst te kunnen komen, wordt deze door ons gedegen voorbereid. Alle deelnemers ontvangen voorafgaande aan de bijeenkomst een checklist met evaluatievragen aan de hand waarvan zij zelf voor elk aandachtsgebied uit de creatielemniscaat (Het, Wij, Zij, Ik) kunnen inventariseren wat goed gaat in het programma of project en wat voor verbetering vatbaar is. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten bereiden wij vervolgens samen met de programmamanager/projectleider het programma voor de evaluatie voor.

Geïnteresseerd? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.