Over Projectmatig Creëren

Onze visie op het managen van projecten is gebaseerd op Projectmatig Creëren, een projectmanagementmethode waarin veel aandacht wordt besteed aan de menselijke aspecten van het werken in projecten. De methode omvat ook de technisch inhoudelijke kant van projectmanagement maar past deze toe op basis van afspraken tussen mensen. De integratie van mens en techniek staat dus centraal.

In 2006 hebben het Projectmanagement Instituut Nederland (PMI-NL) en organisatiebureau Berenschot een onderzoek afgerond en gepubliceerd (Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement) waarin zij deze meest gangbare projectmanagementmethodieken met elkaar hebben vergeleken. In dit onderzoek worden de tien gangbare methodieken getest op drie aspecten: technisch (besturing, doel en resultaat, plannen, meten en bewaken, risico en communicatie intern), gedrag (leiderschap en team) en omgeving (contextanalyse en contextmanagement). Uit het onderzoek blijkt dat Projectmatig Creëren de enige methodiek is die volgens de beoordelaars op alle drie aspecten meer dan gemiddeld scoort. Over Projectmatig Creëren zeggen het PMI-NL en Berenschot het volgende (blz 72/73): ‘Projectmatig Creëren’ is vooral gebaseerd op de menselijke aspecten van werken in projecten. Het verwaarloost de technische aspecten daarbij niet, maar past ze toe op basis van afspraken tussen mensen. De integratie tussen beide aspecten staat dus centraal. Projectmatig Creëren is uitdrukkelijk ook geïnteresseerd in niet-rationele aspecten en onvoorspelbaarheid en geeft daar ook hulpmiddelen voor. Hieronder valt ook risico- en kansmanagement.’ Omdat creativiteit een belangrijke rol speelt, zal de kracht van Projectmatig Creëren zich vooral bewijzen bij ‘lastige’ projecten, in termen van onderwerp, werkwijze of omgeving. De impact van Projectmatig Creëren gaat verder dan het project alleen. Het gaat over mensen in organisaties en zal dus een invloed hebben op alle werkzaamheden die mensen in die organisatie (samen) uitvoeren. Het heeft dus invloed op de communicatie over en weer tussen project en permanente (lijn)organisatie, maar zeker ook op de cultuur van de organisatie.”

Geïnteresseerd in Projectmatig Creëren? Wij zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan en hebben meer dan 20 jaar ervaring met de praktische toepassing van de methodiek. Neem contact met ons op voor meer informatie.