Gooi het eens over een andere boeg

Visie workshop

Is er in jullie organisatie of binnen jouw team behoefte aan een verheldering van de koers? Wellicht biedt onze visie workshop houvast. 

Inleiding
De omgeving waarin organisaties functioneren, is volop in beweging. Oude zekerheden zijn weggevallen. Ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in een hoog tempo op. Zo’n dynamische omgeving vraagt om flexibele organisaties met een heldere visie. Een visie gedragen door de medewerkers en vertaald in concrete projecten en activiteiten. Onze visie workshop wordt uitgevoerd met het managementteam of een afdelingsteam en resulteert in een gedragen en op de omgeving afgestemde middellangetermijnstrategie.

Onze aanpak
Tijdens de visie workshop staat niet alleen het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie centraal. Ook bekijken we wat nodig is om die visie te kunnen verwezenlijken. Om daartoe te komen, inventariseert het hele team de huidige situatie waarin de organisatie of de afdeling zich bevindt. Het team brengt de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie in kaart en kiest een strategie om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Aan het eind van visieworkshop is er een duidelijk en gemeenschappelijk beeld van de stappen die nodig zijn om de visie te kunnen verwezenlijken. Ook is helder wat de noodzakelijke activiteiten en projecten zijn en wie verantwoordelijkheid gaat nemen voor de uitvoering ervan. Het programma voor de visie workshop ziet er als volgt uit:

• welkom en kennismaking;
• inventariseren verwachtingen;
• doel en programma;
• inleiding creatieregie;
• inventarisatie ontwikkelingen en trends in de omgeving;
• inventarisatie kansen en bedreigingen;
• definiëren missie van de organisatie/afdeling;
• definiëren visie van de organisatie/afdeling;
• visietoets: zorgt de visie voor energie en enthousiasme?
• definitief vaststellen visie;
• wat is nodig om visie waar te kunnen maken;
• analyse verschil tussen huidig en gewenst;
• clustering tot thema’s en actiegebieden;
• benoemen projecten;
• samenstellen van de projectgroepen;
• communicatie naar overige relevante partijen;
• maken vervolgafspraken.

Heb je interesse in onze visie workshop? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor meer informatie.