Training Persoonlijk Leiderschap

Start weer op
3 december 2024
Aantal cursusdagen
4
Kosten
€ 2.615,- exclusief 21% BTW

Programma

De training omvat twee aaneengesloten dagen inclusief de tussenliggende avond en twee losse vervolgdagen verspreid over een periode van in totaal 6 weken. De eerste cursusdag start om 9:30 uur en eindigt rond 19:30 uur met aansluitend een diner en een overnachting in het hotel. De tweede dag start om 9:00 uur en eindigt om 17:00 uur. De twee vervolgdagen starten om 9:30 uur en eindigen om 17:00 uur. Voorafgaand aan de training vindt een online intake-gesprek plaats met de trainer(s) om nader kennis met elkaar te maken en een aantal persoonlijke leervragen te definiëren. Tijdens de training onderzoek je onder begeleiding van de trainer(s) en samen met je mede-cursisten aan de hand van diverse technieken, modellen en oefeningen je eigen functioneren in relatie tot anderen. Je doet daardoor nieuwe inzichten op die je vervolgens in de tussenliggende weken toetst in de praktijk. Je nieuwe ervaringen worden tijdens de volgende trainingsdagen uitgewisseld in de groep om zo tot een verdieping van het leerproces te komen. "Learning by doing" is tijdens de hele cursus dus het motto. Het vergroten van het inzicht in jezelf en jouw functioneren in relatie tot anderen om zo tot waarneembare gedragsverandering te komen, staat daarbij centraal. De training wordt afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door 1 of 2 zeer ervaren trainers waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd is. 

Leerresultaat

  • Je bent je bewuster van jouw kwaliteiten en ontwikkelgebieden als het gaat om je eigen persoonlijke effectiviteit;

  • Je hebt meer inzicht gekregen in hoe je handelen wordt bepaald door hetgeen je denkt, hetgeen je voelt en hetgeen je wilt en hoe je patronen in jezelf die contra-productief zijn, kunt doorbreken;

  • Je weet welke stijl van conflicthantering je geneigd bent te hanteren en hoe je ook anders met conflicten kunt omgaan;

  • Je hebt nagedacht over jouw lange-termijn doelen en de wijze waarop je meer in lijn met deze doelen kunt kiezen;

  • Je hebt middels een simulatie ervaren hoe je primair geneigd bent te interacteren in een team en je hebt handvatten aangereikt gekregen om deze interactie te verbeteren;

  • Je beschikt over een aantal concrete methodes en technieken waarmee je meer uit jezelf en uit anderen kunt halen;

  • Je hebt geleerd hoe je weerstand kunt voorkomen; 

  • Je hebt feed-back ontvangen op jouw stijl van communiceren en tips gekregen om hierin effectiever te worden;

  • Je hebt ervaring opgedaan met verschillende vormen van interventies om zo jouw invloed verder te kunnen vergroten.