Training Projectmatig Creëren voor ervaren projectleiders

Start weer op
20 januari 2025
Aantal dagen
3
Kosten
€ 2.085,- exclusief 21 % BTW

Programma

De training Projectmatig Creëren voor ervaren projectleiders omvat een tweedaagse bijeenkomst inclusief overnachting en een derde dag een aantal weken later zodat je in de tussenliggende periode ervaring kunt opdoen met de inzichten en instrumenten uit het eerste blok. Tijdens de drie trainingsdagen worden korte presentaties van de trainer voortdurend afgewisseld met oefeningen in subgroepen waarbij je uitgebreid de tijd krijgt de aangereikte instrumenten toe te passen op projecten uit je eigen praktijk. Leren door te doen staat centraal tijdens de hele cursus. Er is daarbij veel aandacht voor de uitwisseling van de praktijkervaringen van de cursisten. De trainer die zeer ervaren is, zal het leerproces ondersteunen met voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten op jouw behoefte, worden je leerwensen aan het begin van de eerste dag geïnventariseerd. Deze leerwensen dienen als leidraad voor het programma. Het programma omvat de volgende onderdelen:

 • inventariseren van ervaringen en persoonlijke leerdoelen;

 • essenties van Projectmatig Creëren;

 • de intake met de opdrachtgever;

 • projectsimulatie;

 • teamsamenstelling en teamontwikkeling;

 • conflicthantering en omgaan met weerstand;

 • quick scan eigen project/programma;

 • het managen van het krachtenveld; 

 • de ProjectStart-Up;

 • het omgaan met de organisatiecultuur;

 • kernkwaliteiten;

 • commitment en keuzes maken; 

 • collegiaal advies;

 • pro-actief handelen van projectteamleden bevorderen;

 • ‘interactieregels’ om effectiever te communiceren;

 • het coachen van de teamleden;

 • effectieve procesinterventies plegen;

 • uitwisselen van praktijkervaringen.

Bij de training hoort het boek Projectmatig Creëren 2.0 dat samen met een werkboek wordt uitgereikt op de eerste cursusdag.