Training Projectmatig Creëren voor Project Start Up begeleiders

Start weer op
19 november 2024
Aantal dagen
3
Kosten
€ 2.285,- exclusief 21% BTW

Programma

De training omvat een tweedaagse bijeenkomst inclusief overnachting en een derde dag een aantal weken later. Tijdens de training maak je kennis met de instrumenten die worden toegepast tijdens een Project Start Up en doe je ervaring op met jouw toekomstige rol als PSU-begeleider. Daartoe wordt elk instrument tijdens de training begeleid door één van de deelnemers zodat iedereen de gelegenheid krijgt om te oefenen. Na afloop van elk onderdeel wordt zowel het gebruikte instrument als de wijze waarop de begeleidersrol is ingevuld geëvalueerd in de gehele groep zodat het “van elkaar leren” gewaarborgd is. Gedurende deze evaluatie krijg je persoonlijke feedback op jouw stijl van procesbegeleiding (sterktes en verbeterpunten, zowel op gedrag- als attitudeniveau).

Het programma omvat de volgende onderdelen:

 • essenties Projectmatig Creëren;

 • het inventariseren van de leerwensen van de deelnemers;

 • de Project Start Up (PSU) in algemene zin;

 • het resultaat van de PSU: het projectcontract;

 • de voorbereiding van de PSU;

 • de kennismakingsronde;

 • de collectieve intake met de opdrachtgever;

 • het activiteitenplan;

 • de krachtenveldanalyse;

 • de analyse van de teambijdragen;

 • de risicoanalyse;

 • het tijdsplan;

 • de begroting;

 • het kwaliteitsplan;

 • het informatieplan;

 • de projectorganisatie;

 • het communicatieplan;

 • de voorbereiding van de presentatie aan de opdrachtgever;

 • het eindgesprek met de opdrachtgever;

 • het evaluatiegesprek en het maken van werkafspraken;

 • de rol van de PSU-begeleider;

 • interventietechnieken om te hanteren in lastige situaties;

 • het herkennen van ongewenste gedragspatronen;

 • doorvraagtechnieken en denkkaderverruiming;

 • de houding en het gedrag van de PSU-begeleider;

 • ervaringen uit de PSU-praktijk.

Bij de training hoort het boek Projectmatig Creëren 2.0 dat samen met een werkboek wordt uitgereikt op de eerste cursusdag. Ook ontvang je digitaal materiaal dat je na de training kunt gebruiken bij het begeleiden van Project Start Ups.